GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW 2015

Szkolna giełda podręczników

odbędzie się

23 czerwca br. (wtorek) o godz. 12.25

(na długiej przerwie)

dla uczniów liceum na holu III piętra.

 
Próbne matury dla uczniów klas II

Próbne matury dla uczniów klas II VIII LO odbędą się w dniach 22 - 25.06.2015 r. według harmonogramu:

  • 22 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 – próbny egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego (j. angielskiego, j. niemieckiego lub j. francuskiego);
  • 23 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 – próbny egzamin maturalny z języka polskiego;
  • 24 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 – próbny egzamin maturalny z matematyki;
  • 25 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 – próbny egzamin maturalny z wybranego przedmiotu.

Udział w próbnych egzaminach maturalnych jest obowiązkowy, gdyż próba będzie oceniana przez nauczycieli uczących ucznia i odnotowana w i-dzienniku w przyszłym roku szkolnym.

Próba ma służyć zapoznaniu uczniów z procedurami obowiązującymi na egzaminie maturalnym oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności z zakresu I i II klasy LO.

Uczeń podczas egzaminu powinien posługiwać się następującymi przyborami i materiałami pomocniczymi: tabela-matury-klasyII

Uczniowie będą wpuszczani na egzamin w godz. 8.40 - 8.50. od godz. 8.50 rozpocznie się rozdawanie arkuszy oraz omówienie zasad pracy z arkuszem.

Arkusze będzie można wypełniać jedynie czarnym atramentem lub tuszem.

Kodowanie arkuszy będzie polegało na wpisaniu w wyznaczonym miejscu numeru PESEL oraz imienia i nazwiska (w prawym górnym rogu).

Na egzaminie próbnym nie obowiązuje strój galowy.

Wszystkie przypadki losowe uniemożliwiające przystąpienie do próby należy zgłaszać bezpośrednio dyrekcji szkoły.

 


Logowaniebanner

Copyright ©2011 VIII LO w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.