Tymczasowa organizacja tygodnia

 

 
Próbne matury

W dniach 24 – 27 listopada 2015r. odbędą się próbne egzaminy maturalne, co spowoduje zmianę organizacji pracy szkoły.

Uczniowie klas I i II LO zostaną poinformowani o reorganizacji zajęć poprzez publikację na tablicy ogłoszeń zmienionego planu lekcji.

W dniach 24 – 27 listopada 2015r. lekcje (dla klas III) odbędą się zgodnie z planem począwszy od 4 godziny lekcyjnej.

 

Data

Przedmiot

Czas trwania egzaminu

Godzina rozpoczęcia lekcji

24.11.2015

Język polski

8.00 – 10.50 (170 minut)

10.50

25.11.2015

Matematyka

8.00 – 10.50 (170 minut)

10.50

26.11.2015

Język obcy

8.30 – 10.30 (120 minut)

10.45

27.11.2015

Przedmiot dodatkowy

8.00 – 10.50 (170 minut)

10.50

 

Próbne egzaminy maturalne mają na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów oraz zapoznanie z procedurami przeprowadzania egzaminów maturalnych, dlatego też uczniowie powinni:

- zgłaszać się na egzaminy punktualnie , czyli minimum 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu (uczniowie spóźnieni nie będą mogli przystąpić do próby),

- okazywać przy wejściu do sal egzaminacyjnych dokument potwierdzający tożsamość (identyfikator / legitymację szkolną / dowód osobisty).

 

W trakcie egzaminu uczniowie są zobowiązani :

- zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza,

- używać wyłącznie długopisu (pióra) z czarnym tuszem (atramentem),

- zapisać w stosownym miejscu na arkuszu swój numer PESEL ,

- w prawym górnym rogu arkusza wpisać imię, nazwisko i klasę,

- używać przyborów wymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE (wywieszonym w gablocie z informacjami maturalnymi lub dostępnym na stronie www.oke.poznan.pl).

                                                                                                                                                                                                                     Dyrekcja VIII LO

 
W pociągu życia z amerykańskim Profesorem

profesorW środę, dwudziestego pierwszego października, dzięki otrzymanemu zaproszeniu, klasa III C wraz z nauczycielkami – Mariolą Pilarz oraz Dorotą Witkowską – wybrała się do pobliskiego LO I na spotkanie z Prof. Zbigniewem Antonim Kruszewskim, politologiem z Uniwersytetu El Paso w Teksasie.

Czytaj całość…
 


Logowaniebanner

Copyright ©2011 VIII LO w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.