English is Fun

englishisfun-brit

X edycja

międzyszkolnych zmagań satyrycznych

dla gimnazjum i liceum

organizowana przez

VIII Liceum Ogólnokształcące

im. Olimpijczyków Polskich

w Szczecinie

                                                                     

maski29 lutego 2016 r.logo8

Nagrody

Konkursy

Super zabawa

 

 

Serdecznie zapraszamy

VIII Liceum Ogólnokształcące
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9

Ul. Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin

                        Tel.91 489 33 91

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

 
Próbne egzaminy maturalne

W dniach 7-13.01.2016 r. odbędą się próbne egzaminy maturalne, co spowoduje zmianę organizacji pracy szkoły.

Uczniowie klas I i II LO będą na bieżąco informowani o reorganizacji zajęć poprzez informacje wywieszone na tablicy ogłoszeń. W dniach 7-13.01.2016 r. lekcje (dla klas III) odbędą się zgodnie z planem począwszy od 4 godziny lekcyjnej.  

Data

Dzień tygodnia

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Czas trwania egzaminu

Godzina rozpoczęcia

lekcji

7.01.2016

czwartek

Język polski PP

8.00

170 minut

10.50

8.01.2016

piątek

Matematyka PP

8.00

170 minut

10.50

11.01.2016

poniedziałek

Język obcy PP

8.30

120 minut

10.45

13.01.2016

środa

Przedmiot dodatkowy PR

8.00

170 minut

10.50

Próbne egzaminy maturalne mają na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów oraz zapoznanie uczniów z procedurami przeprowadzania egzaminów maturalnych, dlatego też uczniowie powinni:

-                 zgłaszać się na egzaminy punktualnie , czyli minimum 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu (uczniowie spóźnieni nie będą mogli przystąpić do próby),

-                     okazywać przy wejściu do sal egzaminacyjnych dokument potwierdzający tożsamość (identyfikator / legitymację szkolną / dowód osobisty).

W trakcie egzaminu uczniowie są zobowiązani :

-  zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza,

-  używać wyłącznie długopisu (pióra) z czarnym tuszem (atramentem),

-  zapisać w stosownym miejscu na arkuszu swój numer PESEL ,

-  w prawym górnym rogu arkusza wpisać imię, nazwisko i klasę,

-  używać przyborów wymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE (wywieszonym w gablocie z informacjami maturalnymi lub dostępnym na stronie www.oke.poznan.pl).

Na stronie www.cke.edu.pl są już dostępne zbiory zadań z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych. Warto zajrzeć!

 

Dyrekcja VIII LO

 


Logowaniebanner

Copyright ©2011 VIII LO w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.